Podatki Norwegia , zmiany w 2015 r

Nowy budżet na rok 2015, przedstawiony przez norweski rząd zapowiada kilka istotnych zmian w prawie podatkowym. Jedną z większych korzyści dla podatników jest coroczna możliwość odliczenia podatku od rocznego przychodu. Maksymalne koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć progu 43 procent od dochodu, który podlega opodatkowaniu. Ta kwota posiada odgórnie ustaloną granicę, która nie mogła przekroczyć 84 150 NOK. Budżet Norwegii na rok 2015 zakłada podniesienie tej granicy do 89 050 NOK.Na horyzoncie pojawiła się także dobra informacja dla pracowników, którzy dojeżdżają do pracy na własny koszt. Otóż koszty dojazdu można także odliczyć od swojego dochodu. W tym roku górna granica odliczenia kosztów dojazdu wzrosła o tysiąc NOK, osiągając kwotę 16 000 koron norweskich. Ponadto, Norwegia oferuje możliwość wspólnego rozliczania dochodu małżonków poprzez tak zwaną drugą klasę podatkową. Małżeństwa, które rozliczają się w ten sposób mają okazję uzyskać wyższą kwotę wolną od podatku, jeśli jedna z osób ma niewielki lub zerowy dochód.