Co to jest Status Pendler?

Status Pendler to pojęcie, o którym często słyszy się przy okazji podejmowania zatrudnienia w Norwegii. Pendler, czyli osoba dojeżdżająca, ma możliwość skorzystania z szeregu odpisów w czasie rozliczenia podatkowego. Jak Status Pendler może przyczynić się do uzyskania dodatkowych pieniędzy z tytułu pracy w Norwegii?
Aby uzyskać status osoby dojeżdżającej w Norwegii, czyli status pendler, należy pracować legalnie w krainie fiordów i z określoną częstotliwością „podróżować” do Polski. Podróże te mogą mieć charakter wyjazdów do ojczyzny do rodziny lub własnego samodzielnego lokalu, zarówno wynajmowanego, jak i własnościowego. Wyróżniamy więc dwa rodzaje tzw. pendlerów.

  • Familiependler, czyli pendler podróżujący do rodziny w Polsce
  • Z tej opcji mogą skorzystać osoby posiadające rodzinę w ojczyźnie. Jeżeli są Państwo wspólnie zameldowani pod jednym adresem zamieszkania ze współmałżonkiem i/lub dziećmi w Polsce, mogą Państwo starać się o tzw. familiependler. W związku z tym, że pracują Państwo w Norwegii, warto dokumentować każdy wyjazd do kraju, do rodziny. Status otrzymują Polacy, którzy mogą udokumentować minimum trzy podróże do kraju w danym roku podatkowym.

  • Samotny pendler, czyli pendler podróżujący do domu/mieszkania w Polsce
  • Możliwość odpisu od podatku w ramach tego statusu mają także kawalerzy lub panny oraz osoby żyjące w konkubinacie, które pracują/pracowały u norweskiego pracodawcy. Wystarczy, że udokumentują Państwo swoją podróż do miejsca zamieszkania w ojczyźnie minimum raz na trzy tygodnie, albo raz na sześć tygodni, jeżeli nie ukończyli Państwo 22 lat i dojeżdżają Państwo do rodziców. Podróż do Polski może uprawniać do skorzystania z ulgi w sytuacji, gdy posiadają Państwo w ojczyźnie samodzielne mieszkanie własnościowe lub wynajmowane.
    Jakie dokumenty będą potrzebne, aby móc skorzystać ze statusu pendler w jednej z przedstawionych wersji? Zapraszamy do lektury artykułu: Dokumenty uprawniające do skorzystania z możliwości rozliczenia jako status pendler.