Co możesz odliczyć od podatku?

Będąc zatrudnionym legalnie w Norwegii, odprowadzane są z Państwa wynagrodzenia zaliczki na podatek. Gdy minie rok podatkowy, czyli rok kalendarzowy w krainie fiordów, przychodzi pora na rozliczenie. Co zrobić, aby odzyskać jak najwyższy zwrot podatku za pracę w Norwegii?

Mogą Państwo skorzystać z następujących możliwości:

  • standardowego odliczenia dla pracowników zza granicy; z tego tytułu każdy Polak może odliczyć sobie od podatku aż 10% dochodu brutto, przy czym nie więcej niż 40 tysięcy koron norweskich. O ten typ odliczenia nie można wnioskować, otrzymując od pracodawcy świadczenie wolne od podatku;
  • drugiej klasy podatkowej dla małżeństw, a tym samym ulgi wynikającej ze wspólnego rozliczenia. Ulgę tę można uzyskać w sytuacji, kiedy współmałżonek lub współmałżonka nie uzyskał/a w czasie roku podatkowego więcej dochodu niż z góry określony poziom.;
  • odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego, jeżeli 90% Państwa dochodu pochodzi z Norwegii;
  • odliczenia wpłat na prywatny fundusz emerytalny;
  • odliczenia niektórych kosztów leczenia;
  • odliczenia kosztów utrzymania i opieki nad dziećmi poniżej 12 roku życia;
  • odliczenia kosztów związanych z pobytem poza miejscem zameldowania w Norwegii i wydatkami na wyżywienie oraz zakwaterowanie, ponoszonych np. w czasie wyjazdów do Polski;
  • odliczenia kosztów dojazdów do stałego miejsca zamieszkania w Polsce oraz wydatków na podróż, wyżywienie oraz zakwaterowanie.

Katalog ulg i zwolnień od norweskiego podatku, możliwych do zastosowania przez Polaków jest bardzo atrakcyjny i liczny. Znajomość przepisów może w tym celu przysłużyć się do odzyskania wysokiej wartości zwrotu podatku z Norwegii. Tym samym warto mieć świadomość z jakich ulg i zwolnień można skorzystać w czasie rozliczenia podatkowego.